тел./ факс (057) 763-21-51     |    61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3     |  e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua
Харківський фаховий коледж спорту
Харківський фаховий коледж спорту

I - II курс

Студентське самоврядування

Органи правління студентського самоврядування ХФКС

Органи правління студентського самоврядування ХФКС

Студентське самоврядування - це право і можливість студентів Коледжу вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні Коледжем.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Коледжу, у тому числі неповнолітніх. Усі студенти, які навчаються у ХФКС, мають рівні права щодо участі у студентському самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними до його органів.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, Статутом Харківського фахового коледжу спорту та «Положенням про студентське самоврядування в ХФКС».


Відгуки студентів ХФКС про мету освітньо-професійної програми

Циклові комісії

Циклова комісія професійної та практичної підготовки

Циклова комісія професійної та практичної підготовки

Метою роботи предметної циклової комісії Харківського фахового коледжу спорту є:

- вдосконалення професійної та педагогічної майстерності, підвищення якості навчання і виховання здобувачів освіти, вироблення єдиних вимог і дій з підготовки конкурентно здібних фахівців.

План роботи циклової комісії професійної та практичної підготовки на 2023-2024 н.р.

Циклова комісія гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки

Циклова комісія гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки

Навчально-методична робота циклової комісії гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки (далі – циклова комісія) спрямована на використання активних методів навчання, розвиток наукових інтересів здобувачів освіти, вдосконалення методичної бази викладання дисциплін, подальше впровадження інформаційних технологій.

План роботи циклової комісії гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки на 2023-2024 н.р.

Наша адреса

61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3
e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua    

Подзвонити нам

(057) 763-21-51
ХФСПК © 2014-2021
Сайт создан "G-Studio"