тел./ факс (057) 763-21-51     |    61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3     |  e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua
Харківський фаховий коледж спорту
Харківський фаховий коледж спорту

I - II курс

Студентське самоврядування

Органи правління студентського самоврядування ХФКС

Органи правління студентського самоврядування ХФКС

Самоврядування (Студентський парламент) у закладі вищої освіти – це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління закладом освіти, яка визначається адміністрацією і здійснюється студентами у відповідності з метою й завданнями, які стоять перед студентським колективом.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, "Статутом ХФКС" та "Положенням про студентське самоврядування ХФКС".

Циклові комісії

Циклова комісія професійної та практичної підготовки

Циклова комісія професійної та практичної підготовки

Метою роботи предметної циколової комісії Харківського фахового коледжу спорту є:
вдосконалення професійної та педагогічної майстерності, підвищення якості навчання і виховання здобувачів освіти, вироблення єдиних вимог і дій з підготовки конкурентно здібних фахівців.


Циклова комісія гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки

Циклова комісія гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки
Навчально-методична робота циклової комісії гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки (далі – циклова комісія) спрямована на використання активних методів навчання, розвиток наукових інтересів здобувачів освіти, вдосконалення методичної бази викладання дисциплін, подальше впровадження інформаційних технологій.

Наша адреса

61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3
e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua    

Подзвонити нам

(057) 763-21-51
ХФСПК © 2014-2021
Сайт создан "G-Studio"