тел./ факс (057) 763-21-51     |    61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3     |  e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua
Харківський фаховий коледж спорту
Харківський фаховий коледж спорту

Інформаційна сторінка

Методична робота

Педагогічний діалог «Домашнє насильство. Булінг (цькування): інтеграція ресурсів, відновлювальний підхід» (антологія за напрямом комунікаційної та емоційно-етичної компетентності)

Педагогічний діалог «Домашнє насильство. Булінг (цькування): інтеграція ресурсів, відновлювальний підхід» (антологія за напрямом комунікаційної та емоційно-етичної компетентності)

Згідно з концепцією Нової української школи, ключовими компетентностями, які мають бути сформовані в школі, є соціальні й громадянські. Йдеться про всі форми поведінки, потрібні для ефективної й конструктивної участі в громадському житті, в сім’ї, на роботі; про вміння працювати з іншими на результат, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів. Формування саме цих компетентностей, а також поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі й гідності, фізичного або психічного насильства, до дискримінації за будь-якими ознаками визначено як одну із засад державної політики у сфері освіти відповідно до Закону України «Про освіту».

Круглий стіл за темою «Домашнє насильство: форми, прояви, причини і наслідки, законодавча база» (антологія за напрямом комунікаційної та емоційно-етичної компетентності)

Круглий стіл за темою «Домашнє насильство: форми, прояви, причини і наслідки, законодавча база» (антологія за напрямом комунікаційної та емоційно-етичної компетентності)

Свобода від насильства – одне з основних прав людини. Утім від різних форм насильства страждають як жінки, так і чоловіки, дівчата та хлопці. Факти насильства і жорстокості щодо дітей викликають особливе занепокоєння. Насильство завдає тяжких травм, фізичних і моральних, які мають згубні наслідки для подальшого психосоціального благополуччя людини.

На виконання заходів Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 №145 у ХФКС за участю практичного психолога зі співробітниками виховної частини у рамках циклу навчальних семінарів і тренінгів за напрямом комунікаційної та емоційно-етичної компетентності був проведений круглий стіл за темою «Домашнє насильство: форми, прояви, причини і наслідки, законодавча база». Мета заходу: підвищення рівня поінформованості про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства та насильства за ознакою статі, його природу.

Тренінг за темою «КОНФЛІКТ чи КОМФОРТ – це норма життя» (антологія за напрямом комунікаційної та емоційно-етичної компетентності)

Тренінг за темою «КОНФЛІКТ чи КОМФОРТ – це норма життя» (антологія за напрямом комунікаційної та емоційно-етичної компетентності)
Для будь-якої соціальної інституції: закладу освіти, установи, організації, родини тощо характерні різноманітні конфлікти, що неминуче виникають у процесі їх функціонування. Сфера родинного виховання не є виключенням. Саме конфлікти часто є рушійною силою насильства. Освітня діяльність являє собою сукупність всіх видів цілеспрямованого формування зростаючої особистості, а її суть – передача та засвоєння соціального досвіду підростаючого поколінню. Тому навчання молоді оптимальному поводженню у конфліктних ситуаціях різних видів і проявів є однією з умов забезпечення сприятливої протидії домашньому насильству.

Тренінг за темою «Ненасильницька поведінка, ненасильницьке розвʼязання конфліктів у сімейних і міжособистісних відносинах»

Тренінг за темою «Ненасильницька поведінка, ненасильницьке розвʼязання конфліктів у сімейних і міжособистісних відносинах»

Зростання напруженості у сучасному суспільстві обумовлює збільшення різноманітних конфліктів та необхідність їх всебічного вивчення з метою нівелювання негативних наслідків та якнайповнішого використання закладених у них позитивних можливостей для розвитку особистості. Знання чинників, які обумовлюють виникнення міжособистісних конфліктів, дозволяє розробити комплекс методів, спрямованих на їх профілактику та формування навичок успішного вирішення. Така робота дозволяє не лише допомогти особистості одержати знання про ефективні способи розв’язання конфліктів, але і надає їй інформацію про основні психологічні особливості, які зумовлюють виникнення міжособистісних конфліктів, про можливості саморегуляції у складних життєвих ситуаціях, здійснює цілеспрямований вплив на особистість з метою гармонізації її психічного та соціального життя.

Наша адреса

61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3
e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua    

Подзвонити нам

(057) 763-21-51
ХФСПК © 2014-2021
Сайт создан "G-Studio"