тел./ факс (057) 763-21-51     |    61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3     |  e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua
Харківський фаховий коледж спорту
Харківський фаховий коледж спорту

I - II курс

Циклова комісія гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки

Циклова комісія гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки
Навчально-методична робота циклової комісії гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки (далі – циклова комісія) спрямована на використання активних методів навчання, розвиток наукових інтересів здобувачів освіти, вдосконалення методичної бази викладання дисциплін, подальше впровадження інформаційних технологій.

  Основними завданнями діяльності циклової комісії є зосередити увагу на виробленні практичних навичок і вмінь, створенні оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей студентів, їх продуктивної діяльності і позитивного самовиявлення, забезпеченні індивідуальної підтримки кожного студента в процесі навчання.

Основними напрямками роботи циклової комісії є:

  • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
  • забезпечення структурно-логічного зв’язку кожної навчальної дисципліни;
  • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
  • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
  • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;
  • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів      через використання різноманітних форм і методів навчання;
  • методичне забезпечення кожного предмета та форми навчання посібниками,   
  • розробками, рекомендаціями, інформаційними технологіями навчання.

   Дисципліни, що входять до циклової комісії покликані стати фундаментом для формування у здобувачів освіти  професійних компетенцій, розвитку критичного мислення та причинно-наслідкових зв’язків.


До складу циклової комісії входять:

Голова циклової комісії, викладач вищої категорії, Бикова Олена Леонідівна.  

Викладач вищої категорії, Федунова Олена Володимирівна; 

Викладач вищої категорії, Дусь Галина Федорівна;

Викладач вищої категорії Космінський Олександр Миколайович.

Викладач першої категорії Гузевата Олена Олексіївна.

Викладач вищої категорії Карпенко Вероніка Вячеславівна.

Викладач першоі категоріі Філіппська Любов Миколаєвна

Нормативні навчальні дисципліни, які входять до циклової комісії:

Анатомія та спортивна морфологія

Фізіологія людини та фізіологічні основи фізичної культури

Біохімія та біохімія спорту

Екологія

Гігієна

Основи медичних знань та масажу

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Історія України

Основи філософських знань

Соціологія та Культурологія

Комп’ютерна техніка та математичні методи у спорті
 

Наша адреса

61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3
e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua    

Подзвонити нам

(057) 763-21-51
ХФСПК © 2014-2021
Сайт создан "G-Studio"