тел./ факс (057) 763-21-51     |    61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3     |  e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua
Харківський фаховий коледж спорту
Харківський фаховий коледж спорту

Публічна інформація

Графік прийому громадян адміністративно-управлінським персоналом ХФКС

Графік прийому громадян АУП ХФКС

Колективний договір між ХФКС та первинною профспілковою організацією ХФКС

Інформація про використання бюджетних коштів у розрізі програми

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма № 2м) 0611070 за 2023 рік

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма № 2м) 0611102 за 2023 рік

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма № 2м) 0611101 за 2023 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманних як плата за послуги (форма № 4-1м) 0611101 за 2023 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманних за іншими джерелами (форма № 4-2м) 0611101 за 2023 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма4-2) за 2022

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2022 рік КПКВК_0611101 за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПВК 0611070 за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВ 0611142 за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду_КПКВ_0611102 за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4_1) 0611101 за 2022 рік

Обгрунтування технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 0611090 - 2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги 0611080 - 2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень 0611080 - 2020 рік

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду 0611120 - 2020 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами загальний фонд 0611080 - 2020 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами спеціальний фонд 0611080 - 2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 0611120 - 2020 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами загальний фонд 0611120 - 2020 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами спеціальний фонд 0611120 - 2020 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами загальний фонд 0611090 - 2020 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами спеціальний фонд 0611090 - 2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 0611162 - 2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги 0611120 - 2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень 0611120 - 2020 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами  0611162 на 01.01.2021

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 6651250 на 01.01.2021

Звіт про фінансові результати за 2020 рік Державний

Пояснювальна записка за 2020 рік Державний

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду на 01.01.2021 Державний

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік  державний бюджет

Звіт за власний капітал за 2020 рік державний бюджет

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік державний бюджет

Звіт про фінансовий результат за 2020 рік - обласний бюджет

Пояснювальна записка за 2020 рік обласний бюджет

Звіт про рух грошових коштів 2020 рік

Звіт про власний капітал 2020 рік

Примітки до річної фінансової звітності 2020 рік обласний бюджет

Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках на 01.01.2021

Довідка про підтвердження залишків на інших рахунках клієнтів Казначейства на 01.01.2021

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на 01.01.2021

Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків коштів на початок року

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01.01.2021

Довідка про дебіторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м на 01.01.2021

Річний звіт про діяльність закладу

Звіт про роботу закладу

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Наша адреса

61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3
e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua    

Подзвонити нам

(057) 763-21-51
ХФСПК © 2014-2021
Сайт создан "G-Studio"