тел./ факс (057) 763-21-51     |    61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3     |  e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua
Харківський фаховий коледж спорту
Харківський фаховий коледж спорту

Законодавча база

Законодавча база

Корисні посилання на основну законодавчу базу, якою керується загальноосвітній підрозділ нашого закладу у своїй роботі

Загальні

Конституція України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

Конвенція ООН про права дитини

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text

Національна доктрина розвитку освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text


Освіта

Закон України про освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України про повну загальну середню освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Переведення учнів до наступного класу

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0924-15#Text

Зарахування, відрахування, переведення учнів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#Text


Випускники:

Порядок проведення ДПА

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19#Text

Порядок проведення ЗНО результатів навчання

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0118-17#Text

Порядок проведення ЗНО та моніторингу якості освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2004-п#Text

Положення про пробне ЗНО

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0009-16#Text


Педагогічні працівники

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text

Кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0665729-13#Text

Положення про класного керівника

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0659-00#Text


Організація робочого процесу

ДСанПіН загальноосвітніх навчальних закладів

https://mon.gov.ua/storage/app/media/npa/5a1fe801a0e83.pdf

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text

Положення про навчальний кабінет

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1121-04#Text


Наша адреса

61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3
e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua    

Подзвонити нам

(057) 763-21-51
ХФСПК © 2014-2021
Сайт создан "G-Studio"