тел./ факс (057) 763-21-51     |    61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3     |  e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua
Харківський фаховий коледж спорту
Харківський фаховий коледж спорту

Навчальний процес

Інформація щодо якості підготовки фахівців, якості освітньо-професійної програми

Відгуки стейкхолдерів на освітньо-професійну програму «Фізична культура і спорт»

Відгук декана факультету фізичного виховання і спорту, доцента, кандидата педагогічних наук Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Віталія КОРОБЕЙНІКА

Відгук директора КЗ «Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №16 Харківської міської ради» Максима ФУРСОВА

Відгук директора КЗ "Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1 Харківської міської ради" Юрія АНДРУСЕНКО

Відгук директора КЗ "Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з плавання "Спартак" Харківської обласної ради, голова відокремленого підрозділу ГО "Федерації плавання України" в Харківськії області Аюни МОРОЗОВОЇ

Відгук декана факультета фізичного виховання і спорту, доцента, кандидата педагогічних наук, Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди Віталія Коробейніка

 

Результати анкетуваннь

Результати анкетування роботодавців щодо якості підготовки фахівців, якості освітньо-професійної програми та їхнього змістовного наповнення у ХФКС

Результати анкетування випускників ХФКС щодо якості організації освітнього процесу в коледжі 2022 рік

Результати анкетування випускників ХФКС щодо якості організації освітнього процесу в коледжі 2023 рік

Результати анкетування здобувачів освіти щодо якості освітнього/тренувального процесу та якості викладання навчальних дисциплін у ХФКС 2023 рік

Результати анкетування педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу в ХФКС

Результати анкетування здобувачів освіти щодо організації освітнього процесу в ХФКС І-ІІІ семестр 2023-2024 н.р. 

 Результати анкетувань здобувачів освіти ХФКС щодо якості організації вибору дисциплін  

Результати анкетування здобувачів освіти щодо якості освітнього/тренувального процесу та якості викладання навчальних дисциплін у ХФКС 2024 рік

Методологія опитування здобувачів освіти. Способи організації процедури опитування

Графік проведення опитувань у ХФКС

Програми кваліфікаційного іспиту

Робочі навчальні програми

Положення

Положення про порядок розроблення, розгляду, затвердження, відкриття, закриття, моніторінгу, перегляду освітньо-професійних програм у ХФКС

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи ХФКС

Положення про організацію освітнього процесу у ХФКС

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти ХФКС

Положення про внутрішню систему забеспечення якості фахової передвищої освіти у ХФКС

Положення про навчально-методичний кабінет ХФКС

Положення про навчально-методичну раду ХФКС

Положення про робочу програму навчальної дисципліни зі змінами та доповленнями

Положення про циклову комісію ХФКС

Положення про студентське самоврядування в ХФКС

Положення про академічну доброчесність у ХФКС

Положення про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у ХФКС

Положення про комплексні контрольні роботи (ККР) перевірки та оцінювання залишкових знань студентів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра ХФКС

Положення про організацію та методику проведення поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів

Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації освітнього процесу в ХФКС

Положення про порядок переведення студентів ХФКС з навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за контрактом) на навчання за рахунок коштів державного бюджету

Порядок переведення здобувачів ХФКС, які навчаються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, до інших закладів фахової передвищої освіти для завершення навчання за рахунок коштів державного або місцевого бюджету

Положення про порядок призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги студентам у ХФКС

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів ХФКС

Порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії у ХФКС із використанням дистанційних технологій навчання

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти ХФКС

Положення про екзамінаційну комісію в ХФКС

Порядок формування рейтингу для призначення стипендій у ХФКС

Положення про навчально-спортивний підрозділ ХФКС

Положення про проєктні групи та групи забеспечення з розроблення і супроводження освітньо-професійних програм у ХФКС

Положення про відкриті заняття педагогічних працівників ХФКС

Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації  педагогічних (науково-педагогічних) працівників ХФКС

Положення про рейтингову систему оцінки діяльності педагогічних працівників ХФКС

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в ХФКС

Положення про раду з профілактики правопорушень серед неповнолітніх в ХФКС

Положення про розробку інструкцій з охорони праці ХФКС

Положення про порядок розслідування нещасних випадків що сталися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу ХФКС

Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, у ХФКС

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, у ХФКС

Порядок проведення опитувань здобувачів освіти, випускників, педагогічних працівників, роботодавців стосовно якості освіти та освітньої діяльності у ХФКС

Положення про навчальні кабінети у ХФКС

Положення про навчальну частину ХФКС

Положення про самостійну роботу студентів у ХФКС

Положення про користування гуртожитками в ХФКС

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу ХФКС

Порядок подання та розгляду скарг здобувачів освіти у ХФКС

Правила академічної мобільності у ХФКС

 

Наша адреса

61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3
e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua    

Подзвонити нам

(057) 763-21-51
ХФСПК © 2014-2021
Сайт создан "G-Studio"