тел./ факс (057) 763-21-51     |    61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3     |  e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua
Харківський фаховий коледж спорту
Харківський фаховий коледж спорту

Навчальний процес

Програми кваліфікаційного іспиту

Робочі навчальні програми

Положення

Положення про порядок розроблення, розгляду, затвердження, відкриття, закриття, моніторінгу, перегляду освітньо-професійних програм у ХФКС

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи ХФКС

Положення про організацію освітнього процесу у ХФКС

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти ХФКС

Положення про внутрішню систему забеспечення якості фахової передвищої освіти у ХФКС

Положення про навчально-методичний кабінет ХФКС

Положення про навчально-методичну раду ХФКС

Положення про робочу програму навчальної дисципліни зі змінами та доповленнями

Положення про циклову комісію ХФКС

Положення про студентське самоврядування в ХФКС

Положення про академічну доброчесність у ХФКС

Положення про вибіркових навчальних дисциплін у ХФКС

Положення про комплексні контрольні роботи (ККР) перевірки та оцінювання залишкових знань студентів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра ХФКС

Положення про організацію та методику проведення поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів

Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації освітнього процесу в ХФКС

Положення про порядок переведення студентів ХФКС з навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за контрактом) на навчання за рахунок коштів державного бюджету

Порядок переведення здобувачів ХФКС, які навчаються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, до інших закладів фахової передвищої освіти для завершення навчання за рахунок коштів державного або місцевого бюджету

Положення про порядок призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги студентам у ХФКС

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів ХФКС

Порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії у ХФКС із використанням дистанційних технологій навчання

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти ХФКС

Положення зі змінами та доповненнями  про порядок створення та організацію роботи державної екзамінаційної комісії в ХФКС із застосуванням дистанціїних технологій навчання

Порядок формування рейтингу для призначення стипендій у ХФКС

Наша адреса

61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3
e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua    

Подзвонити нам

(057) 763-21-51
ХФСПК © 2014-2021
Сайт создан "G-Studio"