тел./ факс (057) 763-21-51     |    61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3     |  e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua
Харківський фаховий коледж спорту
Харківський фаховий коледж спорту

I - II курс

Циклова комісія професійної та практичної підготовки

Циклова комісія професійної та практичної підготовки

Метою роботи предметної циколової комісії Харківського фахового коледжу спорту є:
вдосконалення професійної та педагогічної майстерності, підвищення якості навчання і виховання здобувачів освіти, вироблення єдиних вимог і дій з підготовки конкурентно здібних фахівців.


Відповідно до мети окреслено основні завдання розвитку педагогічної компетентності викладача в системі методичної роботи, а саме: 

 • удосконалення якості освітнього процесу, освітніх технологій та впровадження активних методів навчання;
 • формування професійних компетенцій випускника;
 • удосконалення методичного забезпечення навчально -виховного процесу;
 • підвищення рівня професійної компетенції викладацького складу.

Система роботи циклової комісії професійної та практичної підготовки:

Організаційно-аналітична діяльність:

 • вивчення, аналіз нормативних документів, локальних актів;
 • обговорення та коригування індивідуальних планів роботи та планів самоосвіти викладачів;
 • аналіз роботи та планування на наступний навчальний рік;
 • розгляд та затвердження графіку проведення відкритих заходів

Навчально-методична діяльність:

 • розробка навчально-планової документації;
 • участь у проведенні предметних заходів, конференціях;
 • проведення відкритих заходів, їх обговорення та аналіз;
 • вивчення, обговорення та впровадження передового досвіду, інноваційних технологій навчання;
 • підготовка та публікація матеріалів, методичних доповідей

Науково-дослідна діяльність:

 • участь викладачів у наукових конференціях, конкурсах професійної майстерності, семінарах, навчально-методичних нарадах;
 • консультування здобувачів освіти з основ науково-дослідної діяльності

Підвищення кваліфікації. Узагальнення та поширення ​передового досвіду:

 • робота за темами самоосвіти;
 • провадження передового досвіду;
 • використання інноваційних технологій;
 • узагальнення досвіду роботи викладачів;
 • навчання на курсах підвищення кваліфікації;
 • атестація викладачів

Презентація циклової комісії професійної та практичної підготовки

До складу циклової комісії входять:

Голова комісії професійної та практичної підготовки; викладач вищої категорії, викладач навчальних дисциплін «Теорія та методика фізичного виховання», «Загальна теорія спорту та її прикладні аспекти», Чівуріна Лілія Григорівна

Викладач навчальної дисципліни «Педагогіка та педагогічна майстерність». Кандидат педагогічних наук із спеціальності «Теорія і методика професійної освіти», Гуцан Тетяна Григорівна


Викладач навчальної дисципліни ​«Організація та методика масової фізичної культури, Дусь Галина Федорівна

Викладач навчальної дисципліни «Лижний спорт та спортивний туризм». Кандидат наук з фізичного виховання та спорту із спеціальності «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення», Топорков Олександр Миколайович

Викладач навчальних дисциплін «Характеристика та історія становлення фізичної культури та спорту», «Спортивні ігри баскетбол, волейбол, футбол, рухливі ігри) з методикою викладання», Кроха Раїса Миколаївна

Викладач навчальної дисципліни «Футбол з методикою викладання», Заслужений тренер України, Кривчиков Олександр Костянтинович

Викладач навчальної дисципліни «Психологія та психологія спорту», Кандидат психологічних наук за спеціальністю «Педагогічна і вікова психологія», Поденко Антон Володимирович

Викладач навчальної дисципліни ​«Підготовка суддів з видів спорту, Скачко Олександр Іванович

Викладач навчальних дисциплін "Легка атлетика з методикою її викладання», «Гімнастика з методикою її викладання», Ковєря Вікторія Миколаївна

Викладач навчальної дисципліни «Плавання та методика його викладання», Марченко Леся Вікторівна

Викладач навчальної дисципліни «Олімпійський спорт», Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, за спеціальністю «Олімпійський та професійний спорт», Сова Марія Анатоліївна

Викладач навчальних дисциплін "Педагогічна практика" та "Пропедевтична практика (ознайомча)" Ващенко Ксенія Костянтинівна

Наша адреса

61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3
e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua    

Подзвонити нам

(057) 763-21-51
ХФСПК © 2014-2021
Сайт создан "G-Studio"