тел./ факс (057) 763-21-51     |    61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3     |  e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua
Харківський фаховий коледж спорту
Харківський фаховий коледж спорту

Новини

ІНФОРМАЦІЯ З ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ У СФЕРІ ОСВІТИ ОСІБ, СТОСОВНО ЯКИХ ВСТАНОВЛЕНО ФАКТ ПОЗБАВЛЕННЯ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ, ТА ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ

ІНФОРМАЦІЯ З ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ У СФЕРІ ОСВІТИ ОСІБ, СТОСОВНО ЯКИХ ВСТАНОВЛЕНО ФАКТ ПОЗБАВЛЕННЯ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ, ТА ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ

Статтею 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» передбачено, що держава забезпечує особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення, дітям осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також дітям осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, які загинули (померли), у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.
23 лютого 2023 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання державної цільової підтримки окремим категоріям осіб у сферах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти» (реєстр. №8400). Законопроєкт був поданий народними депутатами України та підтриманий МОН.Відповідно до прийнятого Закону приводиться у відповідність законодавство у сфері освіти до вимог ухваленого 26.01.2022 Закону України № 2010-IX «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей», а саме врегульовується питання надання таким особам та їхнім дітям державної цільової підтримки для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
Норми Закону забезпечують соціальну справедливість та доступ зазначених осіб до підтримки з боку держави, зокрема:
■ повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
■ пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;
■ соціальної стипендії;
■ безоплатного забезпечення підручниками;
■ безоплатного доступу до мережі «Інтернет», систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
■ безоплатного проживання в гуртожитку;
■ інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України. 


Для отримання державної цільової підтримки особи, подають особисто на ім’я керівника відповідного закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти заяву, складену в довільній формі, із зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, на які особи претендують.
До заяви додаються завірені в установленому порядку копії документів, які підтверджують право на одержання державної цільової підтримки.
Документами, які підтверджують право на одержання державної цільової підтримки, є:
► для осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:
1) посвідчення учасника бойових дій, видане відповідно до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. №413;
2) посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка, видане відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. №302; 3) посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка, видане відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. №119 «Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності»;
► для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:
1) посвідчення учасника бойових дій (батька або матері) встановленого зразка;
2) посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (батька або матері) встановленого зразка;
3) посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності (батька або матері) встановленого зразка;
4) свідоцтво про народження дитини;
► для осіб, зазначених у підпунктах 3 і 4 пункту 1 Порядку та умов:
1) посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16- річного віку – довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну), видане відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. №302;
2) свідоцтво про народження дитини;
► для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, – довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»;
► для дітей, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, – довідка про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка, видана відповідно до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. №207. Особливі випадки: Особа, яка належить до однієї із зазначених у пункті 1 Порядку та умов категорій громадян, яка навчалася за державним (регіональним) замовленням у державному (комунальному) закладі фахової передвищої та вищої освіти відповідно до умов, визначених Порядком та умовами, і не завершила навчання за певним рівнем фахової передвищої та вищої освіти і яка бажає повторно здобути фахову вищу освіту в державному (комунальному) закладі фахової передвищої та вищої освіти за тим самим рівнем вищої освіти за державним (регіональним) замовленням, має право на отримання пільг та гарантій, визначених Порядком та умовами, у разі відшкодування коштів державного або відповідного місцевого бюджету згідно з Порядком відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. №658. Особа, яка здобула вищу освіту за державним (регіональним) замовленням у державному (комунальному) закладі фахової передвищої та вищої освіти на умовах, визначених цими Порядком та умовами, і яка за станом здоров’я втратила можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії, має право на повторне навчання у державному (комунальному) закладі фахової передвищої та вищої освіти на умовах державної цільової підтримки, визначеної Порядком та умовами.


Наша адреса

61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3
e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua    

Подзвонити нам

(057) 763-21-51
ХФСПК © 2014-2021
Сайт создан "G-Studio"