тел./ факс (057) 763-21-51     |    61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3     |  e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua
Харківський фаховий коледж спорту
Харківський фаховий коледж спорту

Фахові секрети та поради колег

ЯКІСНЕ МУЗИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЯК УМОВА УСПІШНОГО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ І ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

ЯКІСНЕ МУЗИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЯК УМОВА УСПІШНОГО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ І ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Сьогоднішній вектор шкільної освіти спрямований у площину Нової української школи. Адже сучасна українська школа – це результат величезних змін, які сталися в системі вітчизняної освіти за останні роки. З реалізації Концепції «Нова українська школа» освітянська спільнота отримала творчі модернізаційні виклики, за яких змінюється як професійна місія педагога, так і середовище та умови її реалізації.

Законодавство України визначає освіту як цілісний процес, спрямований на забезпечення гармонійного розвитку дитини з урахуванням її індивідуальних задатків, нахилів, здібностей, культурних потреб. Відповідно, актуальним завданням освіти серед інших, є виховання також художньо-естетичних засад особистості дитини через відкриття їй світу мистецтва, зокрема музичного, залучення до нього і творчого освоєння. У сучасній практиці музика стає дієвим засобом розвитку особистості дитини, якщо в закладі освіти створюється сприятливе освітнє середовище, пропонуються якісний зміст освіти й педагогічні технології, забезпечується ефективна організація естетичного виховання.


Метою культурного, естетичного виховання здобувачів освіти є виховання гармонійно розвинутої, естетично й творчо спрямованої особистості дитини під впливом цінностей українського і світового музичного мистецтва, розвиток загальної музикальності, формування елементарних основ музичної культури, домірної вікові музичної компетенції.

Умовою успішного проведення навчальних і виховних заходів у закладі освіти в контексті реалізації концепції НУШ, серед інших, є також якісне музичне оформлення, естетична компетентність непрофільних педагогів, гнучке застосування ними традиційних та нових музичних методів і прийомів під час освітнього процесу, виховних заходів, спеціально обладнане естетичне середовище освітнього простору тощо.

Досконало підготовлені та майстерно проведені заходи є ефективною формою як освітнього процесу, так і виховної роботи. Вони сприяють створенню піднесеного, радісного настрою у вихованців, формуванню в них організаторських здібностей, розвитку пізнавальних інтересів, практичних умінь і навичок. Завдяки їм і педагоги мають змогу виявити свій професіоналізм, комунікативні, креативні і конструктивні уміння і навички. Ефективність заходів залежить не лише від вдало обраної форми проведення, а й від методів і прийомів їх підготовки, врахування вікових та індивідуальних особливостей здобувачів освіти, дотримання правил техніки безпеки тощо.

Правильно підібране музичне оформлення – важлива складова успішного заходу. Алгоритм якісного музичного оформлення заходів у закладі освіти може бути наступним. Після написання сценарію необхідно правильно підібрати музичне оформлення, адже воно є важливою складовою будь-якого заходу. Різні елементи музичного оформлення – заставки, відбивки, фонова музика і звукові ефекти – допомагають зробити захід емоційним і цікавим. Музика повинна відповідати духу заходу. У сценарії необхідно обовʼязково вказувати перелік музичних творів із зазначенням їх авторів (наприклад: «Вальс квітів» П.І.Чайковського, «Пісня про рушник»: музика Г.Майбороди, слова А.Малишка).

Якщо знадобиться, музику потрібно різати на окремі уривки, складати підкладки того чи іншого хронометражу. Захід, позбавлений озвучення, сприймається глядачем як щось неповноцінне, незавершене. Навіть в епоху німого кіно кожен фільм озвучувався фортепіанними композиціями, а музичні працівники перших шкіл озвучували заходи під фортепіано або акордеон.

Наявність звукопідсилюючої апаратури дозволяє підняти на новий рівень якість музичного оформлення заходу, а наявність інтернету відкриває великі можливості для пошуку потрібного матеріалу на різних сайтах. Якісними вважаються апаратура та музичні інструменти від топових світових фірм, таких як: Yamaha, Beringer, JBL, Sony, Shure, Sennheiser, Korg, Tema, Gipson, Fender, Jackson, Casio, Roland та інші.

Вдало підібране музичне оформлення впливає на кінцевий результат, так як фактично воно створює настрій, атмосферу.

Основні критерії відбору музичного матеріалу:

  • відповідність матеріалу темі та ідеї заходу;

  • художньо-естетична цінність;

  • спрямованість на конкретного адресата, врахування його інтересів.

Коли ви зібрали весь необхідний музичний матеріал для заходу: заставки, відбивки, фонова музика, звукові ефекти, підкладки, а також фонограми вокалістів і танцювальних колективів, пронумеруйте всі треки відповідно до сценарію заходу. Оберіть також фонову музику до початку заходу (її підбір так само залежить від тематики).

Музичний матеріал повинен бути зрозумілий аудиторії, викликати позитивні емоції, створювати певний настрій на різних етапах дії.

Таким чином, дотримання сучасних вимог до змісту, форм, методів музичного оформлення, естетичне збагачення освітнього середовища, доцільна організація музично-освітньої роботи, творча діяльність педагогів відповідно до означених функцій забезпечуватимуть належний музично-естетичний розвиток підростаючого покоління.


Наша адреса

61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3
e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua    

Подзвонити нам

(057) 763-21-51
ХФСПК © 2014-2021
Сайт создан "G-Studio"