тел./ факс (057) 763-21-51     |    61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3     |  e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua
Харківський фаховий коледж спорту
Харківський фаховий коледж спорту

Фахові секрети та поради колег

УСПІШНА РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

УСПІШНА РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Удосконалити освітній процес з обдарованими дітьми, дати їм ґрунтовні знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук допомагає насамперед періодичність проведення олімпіад з основ наук, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, конкурсів-знавців, інтелектуальних аукціонів, змагань, ігрових тренінгів, семінарів, інтелектуальних марафонів тощо. Кожному окремому закладу освіти є доцільним розробити власну концепцію розвитку творчої особистості, враховуючи специфіку установи та контингент здобувачів освіти. Корисною також буде попередня діагностика учнів за параметрами моделі творчої обдарованості спільно з психологом.


У роботі з обдарованими дітьми можуть бути використані такі форми навчання: індивідуальні, фронтальні (дискусії, семінари, дебати, організаційно-діяльнісні ігри, рольові ігри), групові (парні, постійні групи зі зміною функцій, груповий поділ класу з однаковими завданнями, з різним завданням, із загальними звітом кожної групи перед усім класом). Особливою популярністю серед обдарованих дітей користуються дискусійні форми (симпозіуми, дебати, круглі столи, невеликі сесії, ділові бесіди типу інтерв’ю, шкільні лекції, семінарські заняття). Ці форми дають можливість учням розвинути власні риторичні здібності, опанувати методику дискусії, удосконалювати вміння висловлюватися та спілкуватися.

На наступному рівні роботи з обдарованими дітьми корисним є створення учнівського наукового товариства, розробка його положення, залучення обдарованих учнів до написання та захисту наукових робіт. Рекомендовано проводити в школі конкурси на кращого учня школи, кращого учня напряму підготовки, кращого учня паралелі, кращого учня класу тощо.

Доцільним вбачається регулярне проведення для учнів старших класів пізнавальних, комп’ютерних, дидактичних ігор, турнірів кмітливих, вікторин з предметів. Елементи змагання, що містяться в іграх, сприяють розвитку здібностей, творчій активності, залучають учнів до активного соціального життя. Гра ставить школярів в активну суб’єктивну позицію. Школярі – дійові особи ділової гри, від них залежить результат, їм приймати остаточне рішення в нестандартних ситуаціях.

Ключовими параметрами роботи педагогів з обдарованими дітьми є наступні:

1. Використовувати у своїй роботі систему пошуку обдарованих і талановитих дітей. Виявляти здібності учнів за такими параметрами: характеристика уваги, особливості мислення, характеристика пам’яті, особливості темпераменту з урахуванням їх в організації навчальної діяльності.

2. Вносити зміни до поурочних і тематичних планів, де передбачалась би цілеспрямована робота з кожною обдарованою дитиною. Використовувати на уроках мотиваційні установки, які орієнтують учнів на навчання за типом «хочу все знати», а не «хай мене навчать». Практикувати на уроках самостійні творчі завдання, роботи пошукового характеру. Поєднувати навчальні знання з науковим пізнанням: науковим пошуком істини, експериментуванням, спостереженням у природі, синтезом і аналізом природних явищ. Памʼятати, що у більшості випадків обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються. Не приділяти занадто багато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина частіше від інших ставатиме переможцем, що може викликати неприязнь до неї інших учнів.

3. Не вихваляти кращого учня. Не робити з обдарованої дитини «вундеркінда». Недоречне акцентування на її винятковості породжує роздратованість, ревнощі друзів, однокласників. Інша крайність – зловмисне прилюдне приниження унікальних здібностей – звичайно, неприпустима. Учитель не повинен вирізняти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохочувати спільні заняття з іншими дітьми.

4. Підхоплюйте думки учнів і оцінюйте їх одразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо. Заохочуйте оперування предметами, матеріалами, ідеями – так дитина практично вирішує дослідницькі завдання. Не вимагайте суворого запамʼятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення там, де є багатоваріативні способи.

5. Культивуйте творчу атмосферу – учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує. Виробляйте у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок. Вчіть дітей цінувати власні та чужі думки.

6. Розвивайте критичне сприйняття дійсності. Створюйте проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.

7. Стимулюйте і підтримуйте ініціативу учнів, самостійність. Підкидайте проєкти, які можуть захоплювати. Вчіть доводити починання до логічного завершення. Впливайте особистим прикладом.

8. Використовуйте творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів культурно-масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят. Заохочуйте розвиток почуття гумору.

9. Попереджуйте можливе агресивне ставлення ровесників до здібних дітей. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, і розвивати у нього терпимість і впевненість. Розсіюй страх у талановитих дітей.

Памʼятайте, що учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити. Не перевантажуйте дитину! Успіхів, колеги, у роботі!


Наша адреса

61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3
e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua    

Подзвонити нам

(057) 763-21-51
ХФСПК © 2014-2021
Сайт создан "G-Studio"