тел./ факс (057) 763-21-51     |    61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3     |  e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua
Харківський фаховий коледж спорту
Харківський фаховий коледж спорту

Фахові секрети та поради колег

СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС САМОПІДГОТОВКИ В УМОВАХ ІНТЕРНАТНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ

СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС САМОПІДГОТОВКИ В УМОВАХ ІНТЕРНАТНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ
Розвиток пізнавальної активності та підтримка у дітей стійкого інтересу до освітньої діяльності – одне з багатьох питань, які вирішує вихователь інтернатного закладу освіти. Роль вихователя полягає в тому, щоб допомогти дитині полегшити процес оволодіння знаннями, раціонально організувати свою навчальну працю і прискорити процес пізнання у позаурочний час. Чим вище пізнавальна активність вихованців, тим більш усвідомлено, повніше і міцніше ними засвоюються знання. Як дитині, якій часом не хочеться виконувати домашнє завдання, яка не проявляє інтересу ні до освітньої діяльності, ні до її результатів, включитися в цю діяльність, ці питання мають значний пізнавальний інтерес у вихователя під час роботи з дітьми.

Підготовка домашніх завдань в умовах інтернатного закладу освіти – один з найбільш відповідальних режимних моментів. Звідси випливає висновок – піднести вихованцям самопідготовку не як обовʼязковий режимний момент, а як заняття, що викликає інтерес і несе позитивний настрій. Як це реалізувати? Самопідготовка повинна нести організаційну форму освітньої діяльності з виконання домашніх завдань під керівництвом вихователя, в ході якої необхідно цілеспрямовано формувати навички самостійної навчальної праці, що є найголовнішою метою самопідготовки. Тому проводимо самопідготовку так, щоб засвоєння знань йшло не тільки на основі запамʼятовування, а й з опорою на свідоме застосування здобувачами освіти знань в процесі вирішення пізнавальних завдань.

Не припускаємо подачі матеріалу в готових рішеннях, що призводить до запамʼятовування матеріалу, але не дає розвиток мислення. Діти в такому випадку виявляються відомими нами, що виключає ініціативу і розвиток пізнавальної активності. Крім цього, для успіху виховання пізнавальних інтересів педагог повинен знати рівні розвитку пізнавальних процесів дітей, з якими він працює. Для розвитку пізнавальної активності, потрібен постійний контроль і підкріплення віри в свої сили. Щоб активізувати пізнавальний інтерес необхідно створити відповідні умови: підвищена увага, моральне заохочення, навчити самостійній роботі, не відволікатися, концентрувати увагу. Ці проблеми вирішуються при правильній організації роботи дітей з самопідготовки.

З цією метою в ході самопідготовки доречно застосовувати метод сюжетно-рольової гри, щоб самопідготовка була більш різноманітною за формою проведення та викликала інтерес до діяльності. Сюжетно-рольова гра значно впливає на пізнавальний розвиток здобувачів освіти. Виконуючи завдання з навчальних предметів, дитина починає оперувати в мислимому, умовному просторі. Поступово ігрові дії скорочуються і дитина починає діяти у внутрішньому, розумовому плані. Таким чином, гра сприяє тому, що дитина переходить до мислення в образах і поданнях. Крім того, у грі, виконуючи різні ролі, дитина стає на різні точки зору й починає бачити предмет з різних сторін. Це сприяє розвитку найважливішої – розумової здібності людини, що дозволяє представити інший погляд і іншу точку зору.

Організація виконання домашніх завдань вихованцями не повинна бути простим продовженням уроку з даного предмета і, тим більше, з повторним поясненням матеріалу. Важливість функції вихователя полягає у тому, щоб виявити типові труднощі здобувачів освіти при вивченні будь-якого предмета і своєчасно інформувати вчителя про ці труднощі.


Наша адреса

61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3
e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua    

Подзвонити нам

(057) 763-21-51
ХФСПК © 2014-2021
Сайт создан "G-Studio"