тел./ факс (057) 763-21-51     |    61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3     |  e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua
Харківський фаховий коледж спорту
Харківський фаховий коледж спорту

Новини

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ГІГІЄНА СПОРТУ»

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ГІГІЄНА СПОРТУ»

Організація ефективного дистанційного навчання – це новий виклик, який стоїть перед освітою України. Як забезпечити якісне засвоєння навчального матеріалу, сформувати необхідні сучасному студенту компетентності, які методи і форми найкраще використати – ось питання, які сьогодні стоять перед кожним викладачем. 

Свій підхід до розв’язання цих проблем продемонструвала 2 березня 2023 року викладач навчальної дисципліни «Гігієна та гігієна спорту» Федунова Олена Володимирівна, спеціаліст вищої категорії циклової комісії гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки Харківського фахового коледжу спорту. Проведено відкрите практичне онлайн-заняття на тему «Профілактика інфекційних хвороб» для студентів І курсу.


Мета заняття: отримання уявлення про частоту виникнення інфекційних захворювань в практиці фізкультурно-спортивних занять, їх причинах, шляхах передачі та заходах щодо профілактики. 

Форма проведення заняття: семінар — теоретична конференція. Передбачає ґрунтовну підготовку студентів з питань, що розглядаються. 

Заняття пройшло динамічно та продуктивно, поставлена мета досягнута. Зміст заняття повністю відповідає вимогам робочої програми навчальної дисципліни та меті поставленого заняття. 

Позитивне враження справили наступні аспекти організації та проведення відкритого заняття: педагогічна доцільність вибору методів навчання, використання прийомів, що забезпечують як активізацію групи студентів, так і окремої особистості, розвиток критичного мислення слухачів, здійснення диференційованого підходу до групи, вміння володіти онлайн-аудиторією, шляхи виходу із проблемних ситуацій; системність, послідовність, доступність та завершеність розгляду поставлених питань, переконливість і ефективність наведених фактів, прикладів, їх теоретичне узагальнення та висновки. Основними формами роботи під час проведення заняття були проєктні технології, що дозволило повноцінно реалізувати комунікативний підхід у вивченні дисципліни. Активність студентів прослідковувалась протягом усього заняття та доповнювалася фіксованими виступами у вигляді презентацій. 

Заняття проведено на високому методичному рівні і відповідає основним програмним вимогам здійснення організації даного виду педагогічної діяльності.


Наша адреса

61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3
e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua    

Подзвонити нам

(057) 763-21-51
ХФСПК © 2014-2021
Сайт создан "G-Studio"